Uncategorized

LİPOSOMAL3

LİPOZOM TEKNOLOJİSİ

Lipozom Teknolojisi ile Derinlemesine Bakım Lipozom küçücük veziküllerden oluşmaktadır. Aralarında sulu bir faz bulunan, biyolojik membrana benzeyen lipid tabakalarının oluşturduğu, mikroskobik…