Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 
AKS KOZMETİK TAR. ÜR. KİMYA GIDA TEM. MAD. İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
 1. Veri Sorumlusu

AKS KOZMETİK TAR. ÜR. KİMYA GIDA TEM. MAD. İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“Aks Kozmetik”), OSTİM MAH. GÜL- 86 SİTESİ 1151. SOKAK NO: 1/55
OSTİM/Yenimahalle/Ankara adresinde mukim 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“6102 sayılı Kanun”) ve ilgili ikincil düzenlemeleri kapsamında kurulmuş bir Limited Şirkettir. Bu kapsamda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Aks Kozmetik tarafından, Kanun’un temel ilkelerine uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

     2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Aks Kozmetik; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3. kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Aks Kozmetik tarafından, başta 6102 sayılı Kanun’da sayılan görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Aks Kozmetik ve Aks Kozmetik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve Aks Kozmetik faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ
Kimlik Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Ad soyad

· Cinsiyet

· Uyruk

· Doğum tarihi

· Doğum yeri

· İmza

· T.C. kimlik No

· Çalışan

·Hissedar/Ortak

· Tedarikçi çalışanı

· Tedarikçi yetkilisi

· Ziyaretçi

· İş ortağı

· Müşteri

· Müşteri çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel müşteri çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel iş ortağı

· Alt işveren çalışanı/yetkilisi

İş başvurusu, iş ortaklığı, ticari ilişki, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış ve sevkiyat süreçleri, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

·  4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

·  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·  Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi

·  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

·  Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·  İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

·  Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·  Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·  Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

·  Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması

·  Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·  İş faaliyetlerinin raporlanması

·  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·  Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Talep / Şikayetlerin takibi

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·  Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İLETİŞİM VERİSİ
İletişim Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Adres

· E-posta adresi

· İkametgâh

· İletişim adresi

· Telefon Numarası

· Çalışan

· Hissedar/Ortak

· Tedarikçi çalışanı

· Tedarikçi yetkilisi

· Ziyaretçi

· İş ortağı

· Müşteri

· Müşteri çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel müşteri çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel iş ortağı

· Alt işveren çalışanı/yetkilisi

İş başvurusu, iş ortaklığı, üyelik, staj başvurusu, tedarik hizmetlerinin alınması, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, anket, haber, eğitim, vb. faaliyetlerde kişilerin kendisinden temin edilmektedir.

·  4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·  İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

·  Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·  Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·  Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·  Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

·  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·  Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·  Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması

·  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Talep / Şikayetlerin takibi

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·  Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ
Fiziksel Mekan Güvenliği Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Giriş çıkış kayıtları

· Aks Kozmetik lokasyonlarında bulunan kamera kayıtları

· Çalışan

· Hissedar/Ortak

· Tedarikçi çalışanı

· Tedarikçi yetkilisi

· Potansiyel tedarikçi çalışanı/yetkilisi

· Ziyaretçi

· Müşteri

· Müşteri yetkilisi/çalışanı

· Potansiyel iş ortağı çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel müşteri çalışanı/yetkilisi

· Potansiyel iş ortağı

· Alt işveren çalışanı/yetkilisi

· İş Ortağı

Aks Kozmetik lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

· 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Fiziksel mekân güvenliğinin temini

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

· Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ
İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Cookie Kayıtları

· IP adresi bilgileri

· IP Adresi İzleme

· İnternet Erişim Kayıt Log’ları

· İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

· Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son login tarihleri IP bilgileri vb.)

· Şifre ve parola bilgileri vb.

· Çalışan

· Ziyaretçi

Aks Kozmetik’e ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Aks Kozmetik ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi veya e-posta adresi üzerinden Aks Kozmetik ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.

· 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Fiziksel mekân güvenliğinin temini

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

· Erişim yetkilerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Aks Kozmetik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Talep / şikayetlerin takibi

· Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Fotoğraf

· Kamera Kayıtları

· Çalışan

· Ziyaretçi

Aks Kozmetik nezdinde iş başvurusu esnasında sunulan fotoğraflar ve kapalı devre güvenlik kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.

·  4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

· Fiziksel mekân güvenliğinin temini

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Aks Kozmetik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

· Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

MÜŞTERİ İŞLEM
Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Fatura

· Senet

· Çek

· Sipariş bilgisi

· Talep bilgisi

· Müşteri Mal ve/veya hizmet satın alım, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

· 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet satış süreçlerinin planlanması

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

FİNANS
Finans Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Banka bilgileri

· Hesap bilgileri

· Kart bilgileri

· Çalışan

· Müşteri

· Tedarikçi

Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.

· 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Ücret politikasının yürütülmesi

· Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

PAZARLAMA
Pazarlama Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Alışveriş geçmiş bilgileri

 

· Müşteri Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçleri kapsamında elde edilmektedir.

· Aks Kozmetik ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

· Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

· Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MESLEKİ DENEYİM
Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı

· Diploma bilgileri,

· Gidilen kurslar,

· Meslek içi eğitim bilgileri,

· Sertifikalar,

· Transkript bilgileri

· Çalışan

· Çalışan adayı

Çalışan istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, tedarikçi çalışanlarının hizmet vermesi için özlük bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.

· 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Aks Kozmetik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

LOKASYON
Lokasyon Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
·  GPS Verileri

·   Çalışan

·   Şirket/Ortak

Aks Kozmetik’e ait araçlarda bulunan takip sistemi aracılığıyla ilgili kişinin kendisinden otomatik yollarla elde edilmektedir.

· Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

· İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Aks Kozmetik tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve açık rızanız olması halinde sınırlı ve gerekli olması kaydıyla yurtdışına aktarılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

· Herkese açık

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· İş Ortakları

· Tedarikçiler

·  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi

·  Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·  İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

·  Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

·  Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·  Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

·  Müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması

·  Mal/Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

·  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·  Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·  Ürün numune ve test işlemlerinin tamamlanması

·  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Talep/Şikayetlerin takibi

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·  Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· İş Ortakları

· Tedarikçiler

·  Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

·  Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

·  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·  İhracat faaliyetleri kapsamında vize, gümrük vb. işlemlerin düzenlenmesi

·  Mal/Hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

·  Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

·  Müşteri memnuniyetine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

·  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

·  Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

·  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

·  Talep / Şikayetlerin takibi

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·  Tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·  4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·  Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

·  Fiziksel mekân güvenliğinin temini

·  Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

·  Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

·  İş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

·  Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

· 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Fiziksel mekân güvenliğinin temini

· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· Aks Kozmetik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Talep / şikayetlerin takibi

· Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

 

· 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

· Fiziksel mekân güvenliğinin temini

· Aks Kozmetik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

· Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

MÜŞTERİ İŞLEM
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· İş Ortakları

 

· 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi

FİNANS
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

· Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

· Mal/hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi

· Ücret politikasının yürütülmesi

· Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

PAZARLAMA
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· Aks Kozmetik ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

· Pazarlama analiz çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi

· Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM
Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· İş Ortakları

 

· 4857 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

· İş başvuru süreçlerinin yürütülmesi

· İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· Aks Kozmetik faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

LOKASYON
  Aktarım Yapılan Taraflar   Kişisel Verinin Aktarım Amacı

· Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· İş Ortakları

 

·   Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

·   İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

·   Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi

·   Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·   Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Aks Kozmetik tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu OSTİM MAH. GÜL- 86 SİTESİ 1151. SOKAK NO: 1/55
OSTİM/ YENİMAHALLE/ ANKARA/ TURKEY bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan akskozmetik@hs02.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@akskozmetik.com.tr  veya aks@akskozmetik.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.Aks

Gizlilik Seçenekleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.