Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

AKS Kozmetik olarak, sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlamayı ve çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bu politika, sürdürülebilirlik çabalarımızı yönlendirmek ve şirket genelinde sürdürülebilirlik kültürünü benimsetmek amacıyla kullanılmaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Kaynak verimliliği: Enerji, su ve diğer doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı teşvik ediyoruz. Verimli ışıklandırma, enerji tasarruflu ekipmanlar ve su tasarruflu sistemler gibi önlemler alıyoruz.

Atık yönetimi: Atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve tehlikeli atıkların doğru şekilde imhasını sağlamak için uygun atık yönetimi prosedürleri benimsiyoruz.

Karbon ayak izi: Şirketin karbon ayak izini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izliyor, azaltma hedefleri belirliyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmayı teşvik ediyoruz.

Doğal çevrenin korunması: Biyolojik çeşitliliği koruma, su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde kullanma ve çevresel etkileri en aza indirme amacıyla doğal alanları ve ekosistemleri destekliyoruz.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir tedarik zinciri: Sürdürülebilirlik ilkelerini tedarik zincirimizin tüm aşamalarında benimsemek için tedarikçilerimizle iş birliği yapıyoruz. Sosyal ve çevresel etkileri olan malzemelerin ve ürünlerin seçiminde sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alıyoruz.

Yeşil ekonomik büyüme: İnovasyon ve AR-Ge’ye yatırım yaparak çevre dostu ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesini destekliyoruz. Aynı zamanda enerji ve kaynak verimliliğine yönelik yatırımları teşvik ediyoruz.

Adil iş uygulamaları: İşe alım, terfi ve ücretlendirme süreçlerinde eşitlik, adalet ve çeşitlilik ilkesine bağlı kalıyoruz. İşçi haklarını ve iş güvenliğini koruma amacıyla uluslararası standartları takip ediyoruz.

Sosyal Sürdürülebilirlik

Çalışan refahı: Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahını korumak için gerekli önlemleri alıyoruz. Eğitim imkanları, iş-yaşam dengesi ve kapsayıcı çalışma ortamı sunuyoruz.

Toplumsal katılım: Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek projelere ve girişimlere katkıda bulunuyoruz. Yerel topluluklarla iş birliği yaparak sosyal kalkınma projelerine destek sağlıyoruz.

Paydaş iş birliği: Müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlarla etkileşim içinde olup, onların sürdürülebilirlik konusundaki beklenti ve önerilerini değerlendiriyoruz.

Bu politika, firmamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için rehberlik sağlayacak ve sürekli olarak gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Tüm çalışanlarımızın bu politikayı benimsemesi ve uygulaması beklenmektedir.

 

Gizlilik Seçenekleri
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgi depolayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerini engellemenin web sitemizdeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyebileceğini lütfen unutmayın.